Een Safety Data Sheet, ook wel SDS genoemd, is een document dat dient om informatie te verspreiden over de veiligheidsvoorschriften van bepaalde goederen en producten. Deze sheets helpen bij het verzekeren van de veiligheid van mensen die werken met bijvoorbeeld chemicaliën op de werkvloer, zodat het risico van henzelf en mensen om hun heen geminimaliseerd wordt.

Wat is een Safety Data Sheet?

Het was jaren geleden mogelijk voor bedrijven om zelf te kiezen voor de bij te leveren informatie bij hun producten. Het kwam dus vaker voor dat sommige producten geen waarschuwing hadden, dit werd simpelweg gewoon wel eens vergeten. Dat kon gevaarlijke gevolgen hebben omdat sommige stoffen van producten schadelijk konden zijn voor de gezondheid of het milieu. Daarom werd door de Europese Unie in 1991 om verplicht voor bedrijven om veiligheidsinformatiebladen (Nederlandse term voor Safety Data Sheets) in te voeren. Op deze informatiebladen staat alle belangrijke informatie van het product, zoals de naam van de chemicaliën en welke voorzorgsmaatregelen je dient te nemen alvorens je het product gaat gebruiken. Zo heeft elk gevaarlijk product zo’n dergelijk formulier.

Het belang van een SDS

Vanwege het feit dat een SDS gestandaardiseerd is, kun je snel de informatie vinden die je nodig hebt om het product te gebruiken. In tegenstelling dus tot voor 1991, waar je de informatie zelf moest opzoeken als dat al gedaan werd. Als er bijvoorbeeld alsnog een ongeluk plaatsvindt, kan er op zo’n SDS precies afgelezen hoe wel en hoe niet te handelen bij de gebruikte producten.

Lees ook dit:  De plastic soep

Wat staat er op een SDS?

Als je een bedrijf hebt en je gaat werken met specifieke producten waarbij een veiligheidsinformatieblad van belang is, kun je deze zelf invullen of je kunt ervoor kiezen om deze professioneel te laten maken via bijvoorbeeld de SDS Factory. Er dienen een aantal standaardzaken op het blad te staan, zoals de EHBO-maatregelen, producteigenschappen, afvalwerking, gevaren, veiligheidsvoorschriften en opslag.

Kijk dus goed van te voren met welke producten en chemicaliën jouw bedrijf te maken heeft en zorg dat er ten alle tijden een Safety Data Sheet bij deze producten hoort. Op deze manier kun je voorkomen dat er problemen of ongelukken ontstaan.