Privacybeleid

Hieronder bevindt zich de privacy verklaring van Design Markaz

Design Markaz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Design Markaz (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou, omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Design Markaz een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

 • naam en adres;
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geslacht;
 • bedrijfsgegevens;
 • Eventuele inloggegevens aangaande de online marketing diensten (zoals: social media, Google-diensten);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruik maakt van de diensten van Design Markaz of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ben je werkzaam bij Design Markaz, dan zullen wij het Burgerservicenummer (BSN) verwerken. Dit wordt gedaan voor de administratieve afhandeling van jouw salaris.

Het uitgangspunt daarbij is dat Design Markaz niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2. Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 2. Wettelijke verplichting
 3. Het afhandelen van betalingen
 4. Het verzenden van nieuwsbrieven
 5. Contact omtrent onze dienstverlening
 6. Wijzigingen in onze diensten
 7. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Design Markaz
 8. Toestemming van de gebruiker
 9. Het analyseren van jouw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur
 10. Het volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 11. Het verwerken van persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@designmarkaz.com.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Design Markaz verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming [grondslag: 3, 4].

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Design Markaz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

ContactformulierMax. 2 jaar
Sollicitatieformulier/gegevensMax. 2 jaar
Aanvraag via e-mailMax. 2 jaar
Overige formulierenMax. 2 jaar
Email-campagne accountMax. 1 jaar na opzegging dienstverlening
Toegang tot accounts voor onze dienstverlening: SEO, SEA, Social media, Website etc.Max. 2 jaar
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
KlantgegevensMax. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, docht uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Design Markaz verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Design Markaz gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Design Markaz.

Privacybeleid andere websites

Op de website van Design Markaz zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Design Markaz kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design Markaz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Design Markaz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Lees in onze cookieverklaring meer over hoe wij omgaan met cookies.

7. Social media, Chat en Whatsapp

Je kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest of via Whatsapp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

8. Nieuwsbrief

Design Markaz brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. Als je met Design Markaz een overeenkomst aangaat of je op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@designmarkaz.net.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Design Markaz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar info@designmarkaz.net. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Design Markaz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Design Markaz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

 • De website van Design Markaz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.
 • Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
 • Alle medewerkers van Design Markaz die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekent.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@designmarkaz.net.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Design Markaz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Designmarkaz.com vindt.

12. Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Design Markaz
Mathias Molenberg
E-mail: info@designmarkaz.net

Je kunt ook altijd contact opnemen via: https://designmarkaz.net/contact/

13. Wijzigingen in het privacy beleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Design Markaz behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Design Markaz adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 10 juni 2020.

© Copyright Designmarkaz 2024
hello world!

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/weblinksnl/designmarkaz.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427