Een arbeidscontract wordt ingezet als een werknemer bij een werkgever in dienst gaat, en voor die diensten betaald wordt in de vorm van loon. Een arbeidscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen deze partijen die de regels bepalen voor deze diensten. Voor deze regels gelden wel bepaalde grenzen. Zo mogen zij niet bijvoorbeeld niet strijdig met de openbare orde, goede zede en mogen de regels ook geen dwingend recht bevatten

 

Wat is de inhoud van een arbeidsovereenkomst

 

Een Arbeidscontract moet voldoen aan 3 voorwaarden:

De werknemer moet een salaris ontvangen

De werknemer moet persoonlijk de afgesproken werkzaamheden verrichten en mag dus niet iemand anders hiervoor inschakelen

Het contract bevat een gezagsverhouding, dit betekent dat de werkgever de werknemer instructies mag geven.

De onderwerpen van een arbeidscontract

In een arbeidscontract kun je vaak deze onderwerpen tegenkomen: de functieomschrijving, salaris, bonus, 13e maand, overwerk, standplaats, reiskostenvergoeding, auto van de zaak, proeftijd, opzegtermijnen, vakantiedagen en vakantiebijslag, pensioenregeling, geheimhoudingsbeding, (non-concurrentiebeding, relatiebeding en de studiekostenregeling.

 

CAO en arbeidscontract

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en in het arbeidscontract wordt dan aangegeven dat er ook een CAO van toepassing is. Als de arbeidsovereenkomst en een CAO met elkaar botsen dan gaat het CAO boven het contract. Ook als eer een onduidelijkheid is in het arbeidscontract en in de CAO dit punt wel duidelijk is dan geld de CAO.

Een CAO bevat vaak de volgende termen:

  • Arbeidsduur
  • Salaris
  • Kinderopvang
  • Scholing
  • Vakantie
  • Pensioen
  • Ontslagregelingen

Meer vragen over een Arbeidscontract neem dan contact op met bundel.